Atletiek

Hardlopen

Archeus Footprint

De ontwikkeling van het Archeus Clubblad

Het jaar 1987 is algemeen bekend als het oprichtingsjaar van Atletiekvereniging Archeus, aanvankelijk onder de naam ‘Duursportvereniging Archeus Winterswijk’, kortweg DVA. Wat weinigen weten is dat Archeus al bijna vanaf het eerste uur ook een clubblad heeft gehad. En over die ontwikkeling van dat clubblad is best wat te vertellen.

Bijvoorbeeld hoe de naam van het clubblad, de cover en het logo is gewijzigd in die exact dertig jaar dat het onder de leden wordt verspreid. Dat er uit de content ook heel wat anekdotes en informatie te halen is, is evident, maar dat laatste bewaren we voor een volgend keer. We bekijken nu eerst even de buitenkant van het clubblad.

Die eerste uitgave is dus van 1987, om precies te zijn met de datum 1 juni. Het is dan een eenvoudig zwart/wit knip-en-plakwerkje van 12 pagina’s inclusief de cover. De titel is vetgedrukt en luidt ‘DVA NIEUWS’ (afb. 1) In deze vorm verschijnt het dat jaar nog tweemaal; in september en november.

Maar de volgende uitgave ziet er al wat professioneler uit met een blauwe omslag van dikker papier (afb. 2) De titel blijft wel ‘DVA NIEUWS’ maar halverwege 1988 verandert men het logo waarbij de letters in blokken zijn gezet (afb. 3). Dit blijft ongewijzigd tot juni 1991 wanneer voor de drie resterende uitgaven van dat jaar men donkerrood papier gebruikt. In de subtitel van het blad is inmiddels de omschrijving ‘duursportvereniging’ gewijzigd naar ‘atletiekvereniging’. Waarschijnlijk omdat er op de toenmalige locatie een verspringbak was getimmerd zodat men niet alleen duurloop aan kon bieden maar ook andere atletiekfaciliteiten. De naam DVA met de D van Duursport blijft nog wel gehandhaafd.

In 1992 krijgt DVA een hoofdsponsor, installatiebedrijf Henk te Winkel. Deze sponsor wil ook zijn naam verbinden aan de club. DVA gaat vanaf dat moment door het leven als DVA/HtW en uiteraard wordt deze wijziging ook op ons clubblad doorgevoerd (afb. 4). Heel grappig is dat de drie uitgaven in het eerste half jaar een geel cover hebben en die van het tweede halfjaar een groen cover. Twee jaar houdt deze stijl stand waarna het bloklogo wordt verlaten. We zien dan wel een nieuw cover maar dat gaat slechts een jaar mee tot december 1994. Ook hier zien we dat het cover bij elke nieuwe uitgave van kleur wijzigt. Of dit nu bewust is gedaan voor de nodige variatie of dat de juiste kleur papier niet voorhanden was, dat blijft in het ongewisse.

Maar dan wordt het 1995. De rode Archeus kleur wordt omarmd, de naam DVA verdwijnt en het clubblad heet Archeus Nieuws. Toch is men er nog niet helemaal uit want in september verschijnt het clubblad met de naam ‘Atletiek Nieuws’.  De redactie zoekt naarstig naar een mooie titel voor hun nieuwe rode uitgave en roepen daarbij de hulp van de leden in. Deze krijgen een selectie van namen voor het clubblad voorgelegd waaruit gekozen kan worden. Dit zijn de zes keuzes; Stopwatch – Archeus Nieuws – Lopend Vuurtje – Een Rondje Archeus – Sponpost – Tussen Start en Finish. De naam Lopend Vuurtje is het grappigst, maar waar de naam Sponpost voor staat is mij een raadsel. Het klinkt als post voor de sponsor, maar dat zal wel niet zo zijn bedoeld. Zoals de meeste van ons weten is gekozen voor ‘Een Rondje Archeus’. (Afb. 5) Deze naam en ook steeds dezelfde rode cover heeft zonder onderbreking zeventien jaar perfect gewerkt tot en met 2012.

In april 2013 worden alle leden blij verrast met een nieuw clubblad dat een complete metamorfose heeft ondergaan. Het verschijnt in A4 formaat met een glanzende fotocover in fullcolour en ook de content ziet er gelikt uit met mooie foto’s op glanzend papier. De naam blijft bijna ongewijzigd en heet nu zonder lidwoord ‘Rondje Archeus’. Het verschijnt viermaal per jaar.

Na vele jaren besluit de redactiecommissie in 2017 er een punt achter te zetten. Met name de families Ruesink, Lammers en Duistermaat hebben jarenlang met de nodige inspanning het blad uit kunnen geven, maar een keer is de koek op. Het laatste Rondje Archeus verschijnt in december 2017 (afb. 6).

Een nieuwe redactiecommissie heeft in 2018 met Footprint een mooie opvolger van het Rondje Archeus kunnen maken.  (Wordt vervolgd)

 *Met dank aan Jan Vreeman voor het beschikbaar stellen van alle clubbladen tussen 1987 en 2012.