Atletiek

Hardlopen

Lidmaatschap

logo-archeusAtletiek of hardlopen. Wedstrijdatleet of recreatief sporter? Voor iedereen is er plek op de prachtige accommodatie van Atletiekvereniging Archeus.

Lid worden van Archeus?
Dat kan op twee manieren.
1. Stuur een e-mail naar de penningmeester

  • Voornaam + Achternaam atleet
  • geboortedatum
  • naam contactpersoon (alleen bij jeugdleden)
  • Adres, postcode, woonplaats
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres

óf
2. maak gebruik van het inschrijfformulier.
Inschrijfformulier Archeus

We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

 

Beëindigen van het lidmaatschap van AV-Archeus dient schriftelijk te geschieden voor 15 november.
Het lopende kalenderjaar dient altijd volledig te worden betaald.

Stuur de opzegging naar de secretaris van de vereniging. Het postadres vindt u op de pagina contact.

 

Contributie

*1) De kosten van een licentie voor de pupillen € 8,00 zijn voor rekening van AV Archeus.
*2) De kosten van een licentie voor de junioren € 14,20 zijn voor rekening van AV Archeus.
*3) Geen Archeus-contributie (alleen KNAU-Kosten) verschuldigd voor:

  • Trainers welke zelf geen actieve sport uitoefenen binnen de vereniging
  • Ereleden
  • de 4e en volgende leden van één huishouden, uitgaande van jongste lid / leden.

IBAN: NL60 RABO 0371 2466 87
Rabobank BIC: RABONL2U

Opzegging gelieve op schrift versturen naar de secretaris van Archeus.
Of per email aan: penningmeester@av-archeus.nl