Atletiek

Hardlopen

Lidmaatschap

logo-archeusAtletiek of hardlopen. Wedstrijdatleet of recreatief sporter? Voor iedereen is er plek op de prachtige accommodatie van Atletiekvereniging Archeus.

Lid worden van Archeus? Dat kan op twee manieren :

1. Stuur een e-mail naar penningmeester@av-archeus.nl met de volgende gegevens :

- Voornaam + Achternaam
- Geboortedatum
- Naam contactpersoon (alleen bij jeugdleden)
- Adres, postcode, woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres

óf
2. maak gebruik van het Archeus inschrijfformulier .

Vul het in en doe het in de brievenbus in de hal van ons clubgebouw. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!


Beëindigen van het lidmaatschap van AV-Archeus dient schriftelijk te geschieden voor 15 november.
Het lopende kalenderjaar dient altijd volledig te worden betaald.

Het postadres vindt u op de pagina contact . Per email : penningmeester@av-archeus.nl


Contributie

*1) De kosten van een licentie voor de pupillen € 8,00 zijn voor rekening van AV Archeus.
*2) De kosten van een licentie voor de junioren € 14,20 zijn voor rekening van AV Archeus.
*3) Geen Archeus-contributie (alleen KNAU-Kosten) verschuldigd voor:

  • Trainers welke zelf geen actieve sport uitoefenen binnen de vereniging
  • Ereleden
  • de 4e en volgende leden van één huishouden, uitgaande van jongste lid / leden.

IBAN: NL60 RABO 0371 2466 87
Rabobank BIC: RABONL2U