Atletiek

Hardlopen

Lidmaatschap

logo-archeusAtletiek of hardlopen. Wedstrijdatleet of recreatief sporter? Voor iedereen is er plek op de prachtige accommodatie van Atletiekvereniging Archeus.

Lid worden van Archeus? Dat kan op twee manieren :

1. Stuur een e-mail naar penningmeester@av-archeus.nl met de volgende gegevens :

- Voornaam + Achternaam
- Geboortedatum
- Naam contactpersoon (alleen bij jeugdleden)
- Adres, postcode, woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres

óf
2. maak gebruik van het inschrijfformulier.
Inschrijfformulier Archeus

We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!


Beëindigen van het lidmaatschap van AV-Archeus dient schriftelijk te geschieden voor 15 november.
Het lopende kalenderjaar dient altijd volledig te worden betaald.

Het postadres vindt u op de pagina contact . Per email : penningmeester@av-archeus.nl


Contributie

*1) De kosten van een licentie voor de pupillen € 8,00 zijn voor rekening van AV Archeus.
*2) De kosten van een licentie voor de junioren € 14,20 zijn voor rekening van AV Archeus.
*3) Geen Archeus-contributie (alleen KNAU-Kosten) verschuldigd voor:

  • Trainers welke zelf geen actieve sport uitoefenen binnen de vereniging
  • Ereleden
  • de 4e en volgende leden van één huishouden, uitgaande van jongste lid / leden.

IBAN: NL60 RABO 0371 2466 87
Rabobank BIC: RABONL2U