Atletiek

Hardlopen

Vacatures

Een vereniging als Archeus kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zijn het kloppend hart en zorgen ervoor dat onze club in beweging blijft. Voor al het verenigingswerk zijn wij volledig aangewezen op vrijwilligers. Alleen zo kan de atletieksport voor alle leden betaalbaar blijven en kunnen we een breed aanbod van diensten aanbieden.

Op dit moment zoekt de vereniging met name vrijwilligers die coördinerende taken op zich willen nemen in één van de commissies of in het bestuur. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen dat wil of kan, maar het zijn juist die functies die moeten worden ingevuld om de vereniging draaiend te houden. Deze functies zijn van cruciaal belang!

Momenteel hebben we de volgende vacatures waar dringend mensen voor worden gezocht. Bij belangstelling en/of informatie kan er contact worden opgenomen met vrijwilligers@av-archeus.nl . Ook mensen buiten de vereniging zijn van harte welkom om te reageren!

Vrijwilligerscoördinator(en)

De taak van de coördinator(en) heeft alles te maken met het regelen van zaken rondom en met vrijwilligers. Gezocht wordt naar mensen die anderen enthousiast kunnen maken voor het doen van vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Het uitgangspunt is het toevoegen van de vrijwilliger op een plek waar hij/zij het beste past en deze zich met plezier inzet voor de vereniging.

Werkgroep-leden Kroese Wevers Cross (organisatie/coördinatie)

Deze werkgroep (commissie) draagt zorg voor de organisatie van de cross onder de naam KroeseWevers Cross (januari 2019).

Werkgroep-leden Obbink KWF Run (organisatie/coördinatie)

Deze werkgroep (commissie) draagt zorg voor de organisatie van de wegwedstrijd onder de naam Obbink KWF Run (juni 2019).

Werkgroep-leden Sponsorcommissie

De leden in deze werkgroep (commissie) houden zich bezig met het bewaken van bestaande sponsorafspraken en onderhouden van relaties met sponsoren. Het verder uitbouwen van het aantal sponsoren en/of inkoopvoordelen en het creëren van nieuwe mogelijkheden behoort eveneens tot de taken.

Werkgroep-leden Wandelcommissie

Voor de nieuw op te zetten afdeling “ (sportief) wandelen” zoeken we leden die deze nieuwe (wandel)tak willen vormgeven.

Coördinator(en) materiaalbeheer

Iemand of een duo die de trainings- en wedstrijdmaterialen wil beheren. Uitgifte bij wedstrijden van wedstrijdmaterialen en onderhoud van de materialen behoort tot de activiteiten.

Lid Onderhoudsgroep - Iemand met twee rechterhanden

Het helpen bij het totale onderhoud van de accommodatie en de baan. Het onderhoud vindt plaats op maandagmorgen. Bij gelegenheid wordt ook op andere dagen van de week door de onderhoudsgroep gewerkt in overleg met de accommodatiecommissie.