Atletiek

Hardlopen

Rozen voor bewoners verpleeg- en zorghuizen

De 500 bewoners van alle verpleeg- en verzorgingshuizen in Winterswijk zijn afgelopen week verblijd met een mooie roos en bossen tulpen om de gezamenlijke woonkamers op te vrolijken. Dat was te danken aan hardlopers van AV Archeus en fietsers van FTC Wenters en FTC Kotten die per getrainde kilometer een bijdrage doneren aan een goed doel. “Het lost de isolatie van de bewoners natuurlijk niet op, maar het laat zien dat zij niet vergeten worden”, aldus Jelle Bosch namens de groep sporters die inmiddels alweer vier goede doelen hebben blijgemaakt met een verrassing. De bloemenzee werd mede mogelijk gemaakt door bloemenhandel Janfleur.
Al sinds eind maart maken de lopers, wandelaars en fietsers hun ‘quarantainekilometers voor klein geluk’. Voor elke getrainde kilometer storten ze een kleine bijdrage, waarmee acties georganiseerd worden voor mensen en organisaties die veel hinder hebben van de coronamaatregelen.
Eerder al kregen 95 klanten van de Voedselbank een levensmiddelenpakket en ontving oud-plaatsgenoot en schrijfster Johanna Reiss in het zwaar door corona getroffen New York een tas met Winterswijkse surprises.
De inmiddels ruim tachtig deelnemende sporters hebben intussen alweer zoveel geld bij elkaar gefietst en gelopen dat ook HIER Zorg kon worden geholpen met een groot pakket aan puzzels en knutselmateriaal, mede ook dankzij een bijdrage van Top1Toys Winterswijk. Maandag werden de spelmaterialen in ontvangst genomen bij de locatie van HIER Zorg aan de Misterweg.
De spullen worden deze week verdeeld onder de ruim 300 cliënten van HIER-zorg, van wie velen nu door de coronamaatregelen aan huis gebonden zijn en niet of minder naar hun reguliere dagbesteding kunnen.
Al ruim tien jaar begeleidt HIER Zorg op een laagdrempelige manier mensen in hun maatschappelijk functioneren als ze daar zelf, vanwege psychiatrische en/of verslavingsproblemen, moeite mee hebben. Ook jeugdigen uit multiprobleemgezinnen worden begeleid. Dit kan zijn via dag- en vrijetijdsbesteding, sociale en geldzaken, ambulante begeleiding,  crisisopvang en nog veel meer.
De actuele stand van de corona-actie van AV Archeus en FTC Wenters is ook digitaal te vinden https://av-archeus.nl/qk

Inmiddels zijn alle fietsers en lopers al weer volop bezig om kilometers te maken voor de volgende doelen in deze coronaperiode.