Atletiek

Hardlopen

Vakantie-atletiekdag op 18 februari

Fleur_6597Op woensdag 18 februari houden we op de Hunenbulten een vakantie-atletiekdag voor de jeugd. We beginnen om 10.30 uur en de dag tot ongeveer 14.30/15 uur. Op het programma staan verschillende onderdelen voor pupillen en junioren met meting. Bij de dag is een lunch inbegrepen.
Meld je aan voor 13 februari bij de wedstrijdcoordinatoren Jeannet en Nancy (Jeannet Jansen: cd-juniorenav-archeus@hotmail.com of wedstrijdsecretariaat pupillen Archeus: pupillenav-archeus@hotmail.com).