Atletiek

Hardlopen

Resultaat Coopertest – 14 april 2016

De deelnemers aan de Coopertest hebben goed gepresteerd. Van de 62 deelnemers was bij 82% het resultaat goed tot zeer goed en bij de overige 18% matig tot voldoende.
De volgende keer is op 13 oktober.