Atletiek

Hardlopen

Archeus krijgt 4000 euro van Rabofonds voor geluidsinstallatie

Archeus heeft een vierde plek – en daarmee een bedrag van 4000 euro gewonnen uit het Rabo Coöperatiefonds. Archeus was een van de 44 inzendingen die meedongen naar een cheque van het fonds, een jaarlijks terugkerend gebeuren waarbij de bank een deel van haar winst investeert in de lokale samenleving. De inzending van Archeus behelsde een plan in voor het aanbrengen van een geluidsinstallatie rondom de nieuwe atletiekbaan op De Hunenbulten aan de Vredenseweg. Archeus was met dit voorstel doorgedrongen tot de finaleavond op dinsdag 6 oktober en mocht zich presenteren op het podium van de Storm. Na een prachtige presentatie van Archeusvoorzitter Harry Grevers kwamen vier Archeusatleten het podium op die onder leiding van gelegenheidstrainer Henk Lammers een passende sketch op voerden. Met een vierde plek en een prachtige cheque keerde een zeer tevreden Archeus-delegatie huiswaarts. De cheque is een mooie aanzet tot aanschaf van een broodnodige geluidsinstallatie.RABOFONDS-031