Atletiek

Hardlopen

Afstanden RunVisionloop door certificering exact

Certtificatie-Runvisionloop-055

Het meten kan beginnen… Foto Wim Ruesink

Zaterdagmorgen 28 februari kwamen in alle vroegte twee officiële parcoursmeters van de Atletiekunie naar Winterswijk om het parcours van de komende Runvisionloop exact in te meten. Het komt regelmatig voor dat deelnemers aan loopevenementen ontevreden zijn over hun gelopen tijden en twijfelen aan de afstand. Veel lopers hebben een GPS, maar onderzoek wijst uit dat een GPS 1-2 % afwijkt (op een 10 km is dat 200 meter ) en dat vele GPS-meters ook weer veel onderling verschil vertonen. De AU meet met de Jones Counter, deze wijkt maximaal 0,1 % af.

De organisatie van de Runvisionloop die Archeus op zondag 15 maart a.s. organiseert wil een exacte 5, 10 en 15 km op het programma hebben staan. Vandaar het verzoek aan de AU om het parcours te komen inmeten. Wim en Marieken Scholten uit Borne zijn officiële parcoursmeters (zo’n tien keer per jaar doen ze zo’n klus ) en kwamen zodoende naar Winterswijk om alles precies in kaart te brengen. Met officiële meetapparatuur op de fiets werd het parcours nagemeten en werden ijkpunten gemarkeerd. Met alles wordt rekening gehouden tijdens het opmeten , zoals temperatuur, luchtvochtigheid en wind. Ook mogelijke afsnijplekken in het parcours werden in kaart gebracht zodat de organisatie van de loop nu precies weet wat men moet doen.

Na afloop werd alles berekend en in kaart gebracht. Het officiële rapport zal binnenkort naar Archeus gestuurd worden, maar dat is slechts een formaliteit, de certificering is een feit. Dit maakt dat lopers nu een exacte 5,10 of 15 km kunnen lopen zonder discussie over de afstand, een extra stimulans om mee te doen aan dit mooie loopevenement!