Atletiek

Hardlopen

Vervanging baanverlichting

Op maandag 16 oktober wordt er een start gemaakt met het vervangen van de baanverlichting op sportcomplex de Hunenbulten. De afgelopen maanden is SHS (Stichting Hunenbulten Sport) in overleg geweest met de gemeente Winterswijk en andere buitensportverenigingen in Winterswijk.  Na maanden van voorbereiding met onder andere opstellen technische specificaties, verlichtingsplan, aanvraag offertes en keuze bepaling, is het eindelijk zover. Op 16 oktober komt de firma LI Sport de huidige verlichting vervangen door LED verlichting.

Het grote voordeel van LED verlichting is het veel lagere verbruik van elektriciteit. Er wordt dus bespaard op het energieverbruik en er wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de sportaccommodatie. Daarmee wordt bijgedragen aan de opgave om de gemeente Winterswijk energieneutraal te maken, en het draagt er toe bij dat de AV-Archeus gebruik kan blijven maken van een moderne, milieuvriendelijke en duurzame atletiekaccommodatie.

De firma LI Sport is een bedrijf dat reeds de nodige deskundigheid bezit op het gebied van LED verlichting bij sport accommodaties. Ze werken met het systeem van Dark Licht.
Dark Licht is de nieuwste innovatie binnen de LED verlichtingsmarkt en is ideaal voor het verlichten vanaf grote hoogte. Bij het verlichten vanaf hoogte met standaard LED armaturen ontstaat al snel hinder door verblinding en gaat veel licht verloren door inefficiënte lenstechnieken. Het Dark Licht systeem werkt met gepatenteerde reflectoren waardoor de hiervoor genoemde problemen tot het verleden behoren.

De grootste voordelen van Dark Licht zijn een zeer laag energieverbruik, minimale verblinding en geen lichthinder en lichtvervuiling naar de omgeving. Dit laatste is extra belangrijk omdat sportcomplex de Hunenbulten aan de rand van Winterswijk ligt.

Vanaf deze plaats willen we de gemeente Winterswijk, en in het bijzonder oud wethouder dhr. W. Wassink danken voor de mogelijkheid die is geboden.

Het vervangen van de huidige verlichting door LED verlichting heeft tot gevolg dat  er op maandag 16 oktober en dinsdag 17 oktober geen baantraining mogelijk is.

Namens Stichting Hunenbulten Sport,

Berto ten Brinke