Atletiek

Hardlopen

5 jubilarissen en één kei van Archeus

Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 24 mei konden we 5 jubilarissen huldigen. Alfons Storck, Bertus Sessink, José en Jos Kampshof en Gerben Schreurs zijn 25 jaar lid van Archeus. De eerste 4 kregen van voorzitter Erwin Hekman een speld en bloemetje overhandigd.
Helaas kon Gerben Schreurs niet aanwezig zijn deze avond. De bloemen en het speldje worden bij hem bezorgd.

Rianne Maas werd gekozen to Kei van Archeus. Deze jaarlijkse titel wordt toegekend aan een vrijwilliger van Archeus als blijk van waardering voor inzet voor de vereniging. Rianne is al 34 jaar lid van Archeus en is altijd bereid om te helpen bij de vereniging. Of het nou is als jurylid of als parkeerwacht of andere hand en spandiensten. Je hoeft maar te bellen en ze staat klaar.

Er werd afscheid genomen van Ilona Westerhof als penningmeester en Margot Putto als algemeen bestuurslid. Ilona heeft het penningmeesterschap overgenomen en enkele zaken administratief geoptimaliseerd. Ze heeft de taak als penningmeester met verve gedaan. Ook is zij al jaren trekker van Volta een systeem waarmee de Atletiekunie atletiekverenigingen en loopgroepen ondersteuning biedt.
Margot ziet door studie en stage dat ze niet de tijd aan de vereniging kan besteden die ze zou willen. Zij neemt afscheid als bestuurslid maar blijft zich op andere fronten inzetten. Beide kregen een bos bloemen als dank voor hun inzet.
Hun taken worden overgenomen door Mariska Meinen (penningmeester)  en Christel Bollen (algemeen bestuurslid).

Als luchtige afsluiting van de avond werd er in groepjes een ronde ‘Wie ben ik?” gespeeld. Dat bleek voor menigeen nog een beste uitdaging.
Onder een drankje werd er nog een tijdje nagepraat.

Iedereen dank voor de aanwezigheid.