Atletiek

Hardlopen

Zicht op nieuw bestuur

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 27 februari kon er nog geen compleet bestuur worden gekozen. Reden hiervoor is dat enkele kandidaten onder voorbehoud toestemmen met hun kandidatuur.

Woensdag 13 maart komt het zittende bestuur met de nieuwe kandidaten samen voor overleg. Het resultaat hiervan wordt voorgelegd aan een nieuw op te roepen ALV. De leden en donateurs worden hiervoor via email uitgenodigd.